Mobil nr 81744875

Alternativeuddannelser.dk

Uddannelser med Afbetalings mulighed.

Ved ønske af Behandlinger besøg hjemmesiden

alternativeakutbehandler.dk


Neuro Linguistic Programming(NLP)

Den indeholder alle teknikker og alle øvelserne samt forklaringer.

Her bruges mange former for samtaleterapi som samlet kommer til at tjene to mål:

Behandling af psyko-somatiske problemer eller lidelser Personlig udvikling, samt bearbejdelse af tab og traumer

Formålet giver klienten selvindsigt og selverkendelse af tilbagevendende sanse og tanke samt de handlemønster; mønstre som danner udgangspunktet for de dybdegående forandringer i et menneskes liv hvor målet måske er: Øget selvværd, livsglæde eller blot balance i hverdagen.

Ved NLP kræver det et samarbejde mellem terapeut og klient, som bedst kan beskrives som en kontrakt med gensidige forpligtigelser til at mødes regelmæssigt, over et vist tidsrum.

NLP terapi er et psykoterapeutisk værktøj, der med stor respekt for det enkelte menneske, arbejder med ressourcer og bagvedliggende årsager til den tilstand et menneske befinder dig i.

Terapiformen tager udgangspunkt i, at kun det enkelte menneske kender svarene på de problemer og udfordringer vedkommende har. Den terapeutiske proces hjælper klienten med at finde svarene.

NLP Master kan kategoriseres som korttidsterapi i modsætning til f.eks. psykoanalysen som kategoriseres som langtidsterapi.

Uddannelsens undervisningsform:

Undervisningen vil først og fremmest foregå, hvor underviseren er ansvarlig for de personlige processer og teoretiske oplæg. Der vil indgå øvelser som giver praktisk erfaring med terapeutrollen under direkte supervision og skiftevis arbejdes der med personlige temaer og teoretisk forståelse af disse.

Afsæt omkring 80 timer til at træne teknikkerne. Der er 1 afslutning eksamen på uddannelsen.

Uddannelsen kan afdrages med 1781,25kr pr måned med 3000 kr i depositum.

Pris for hele uddannelsen er 19500kr + moms

Der kan indbetales på mobilpay 81744875 eller Bank konto Arbejdernes landsbank Reg 5359 konto nr 0000247549

Uddannelsen afholdes Fjordstien 3, 4990 Sakskøbing efter tilmelding